Zenyum

新加坡品牌Zenyum由東南亞頂尖牙科醫生監管,其聲波震動牙刷能每分鐘高達 33,000 次聲波震動,發出微細氣泡及細密壓力波,能更精準地清潔牙縫及牙齦,比手動牙刷有效清除多21%牙菌膜,讓你綻放燦爛自信的笑容。
>>按此收看Zenyum聲波震動牙刷評價<<

 

Zenyum

LetzShop.hk Copyright © 2023 South China Morning Post Publishers Limited. All Rights Reserved.